Örök válaszút a világ

Örök válaszút a világ;
Istent nem mindenütt hallják.

Bőg a dogmatikus fajta,
Isten csak mosolyog rajta.

Amerre nagyobb a lárma,
Ott nincs üdvösség, csak számla.

Örök válaszút a világ,
Minden kétely lélekbe vág.