Fennkölt elméletek

Fennkölt elméletek
Valóságba múlnak,
Hangos dogmagyűjtemények
Örök csendbe hullnak.

Papír-boldogságtól
Semmit sem remélünk,
Népboldogító elveket
Jövőre cserélünk.

Szirupos-zengzetes,
Hangzatos a sanda;
Demokráciáról papol
Minden handabanda.

Fennkölt elméletek
Kínszenvedést hoznak,
Sátán terveihez profán
Hadat toboroznak.

Nem tudom, jutunk-e
Majd előre végül,
Hogyha jutunk, csakis fennkölt
Elméletek nélkül.