Létmegértő életsoron

Létmegértő halomsoron
Félénk gondolatsor oson.

Ingyen a Lét sose árad,
De nem a piac szab árat.

Mindig csak az marad ébren,
Ami benne van a Létben.

Létmegértő hegyormokon
Minden csillag égi rokon.

Megérthető innen nézve
A világ teljes egysége.

Alapvető ellentétek
Létét hinni - buta vétek.

Létmegértő életsoron
Minden születés új orom.

Atlantiszok hosszú sora
Lét-tévedések tanúja.

Isten néma jeleire
Száll az Idő, meg az Ige.

Jövő fejlik Múlt-fokokon
Létmegértő életsoron.