Blogok

Mit jelent a szó: Líra?

 
Mit jelent a szó: Líra ?
 
Értelmét a görög líra, a lant szó adja meg. A vers a legrégibb időkben ének volt, a görögöknél az éneket lanttal, vagy fuvolával kisérték.
A költők mindmáig ritka esetekben térnek el a vers énekelhető formájától. A költeményeket gyakran szokták megzenésíteni. A költő nemegyszer mondja magáról, hogy énekel. Közkeletű kifejezés: megénekelni valakit, vagy valamit.

Atlantisz ül Idő-ágon

Atlantisz ül Idő-ágon;
Fáradt, vén köd a világon.

Múlt és Jelen lombja a fán;
Felül a Szent, lent a profán.

Az anyag átlátszó, csontos;
Titok minden, ami fontos.

Atlantisz ül Idő-ágon,
Ahogy Remény minden Álmon.

Tagadott Múlt mindig kényes,
Feledni Isten sem képes.

Soha semmit "mindenáron"...
Atlantisz ül Idő-ágon.

Mesebeli éjszakában

Mesebeli éjszakában
Tündérálom - lombruhában.

Lelkiismeret válogat
Suhogó, vad rémálmokat.

A szent és profán határán
Lesben áll az éber sátán.

Mesebeli éjszakában
Múlt és Jövő - álruhában.

Igazi, ártatlan vágyak
Valódi mesékre várnak.

Isten minden igaz vágyban;
Mesebeli éjszakában.

Nyereség-háttérhatalom

Nyereség-háttérhatalom
Terpeszkedik az Álmokon.

Túl határon,
Parlamenten
Lakozik a profit-isten.

Pofáját csuklya takarja -
Akaratunkat akarja.

Nyereség-háttérhatalom;
A profán ördöggel rokon.

Pöffeszkedik végtelenbe,
Minden lelkiséggel szembe...

Hogyan lehet megfékezni?
A csuklyáját kell letépni!

Még el kell mondanom

 
(Nekrológ helyett)
 
Bennem maradt a történeted, Eszter.
Nem gondoltam, hogy van még itt hely,
hiszen annyi már a mese, a nyomor... 
annyi a baj, hogy magam sem tudom
mi az, ami ebben a rengeteg jelen és
múltdobozkában raktározódik és hol
alulra kerül, hol felülre, hol csak lebeg;
van, hogy felrázkódik, én pedig
meglepődöm, netán elszomorodom:
Jé, még ez is itt van, az is...talán az idő
mégsem old meg mindent úgy, ahogy 

Pályázat

 
Drága Barátaim! Nagy öröm ért ma! :D
Az én verseim nyerték el az ELSŐ és a MÁSODIK díjat is, az alábbi Pályázaton. :)
(Igaz, hogy csak tizemhárom értékelhető vers közül, de akkor is nagy örömmel tölt el.)
 
"A FULLEXTRA Irodalmi és Művészeti portál (http://www.fullextra.hu) verspályázatot ír ki 2019. március 31. kezdő időponttal.
A pályázat témája: a XXI. század

Mint égi pokol

A tájon vihar előtti csend honol,
haragos fellegek, mint égi pokol
nyomasztják az alant vonuló nyájat,
érzik, hogy a zivatar mikor támad.
 
S íme megjő a szél is, a vad lator,
melynek nyomában kerengve dúl a por.
Künn ma egyetlen madárkahang se zeng,
ág között bújnak, míg a zuhé lecseng.
 

Atlantiszban egy rossz napon

Atlantiszban egy rossz napon
A Hagyományt verték agyon.

Kodifikáltak rossz elvet,
Piacosított szerelmet.

Üldözött lett minden nemtő,
Széppé vált az undort keltő.

Atlantiszban egy rossz napon
Gond gubbasztott nyári fagyon.

Profán gőg szentélyre feszült;
A hitványa felül került...

Ha a baj emiatt érte
Atlantiszt...
Tán - nem kár érte...

Érzem

Ilyenkor érzem a szerelem hatalmas erejét,
amikor a holdvilág beragyogja arcodat,
s tétován kúszik fénye, íriszed mélyére.
 
Létünk ráncai, s a csillagok mosolyának
folytonos halványodása juttatja eszembe,
mily régóta szeretlek téged, kedvesem.

Intenzíven

 
Az intenzíven nincsen angyal,
csak Isten, egymaga,
ott ül fejednél tiszta aggyal,
éjjel megy haza.
 
Nem kérdez semmit, tudja régen,
mennyit ér a szó,
de eljön reggel újra étlen,
legjobb véradó.
 
Lesz majd egy nap, hogy nem találod,
furcsa ébredés…;
egy kőbe, mint az elmúlt álmot,
téged épp bevés.
 
 

Borongós késő tavasz idején

Borongós késő tavasz idején
Melegszünk érzelmeink rejtekén.

Érezzük abszurd profán viharát;
Megvéd a Múlt - a régi jó kabát.

Kerülhet aranytrónra hintaló;
Az Üdvösség sosem lesz eladó.

Együtt létezhet
Közösség,
Egyén;
Borongós késő tavasz idején...

 

Öngyilkos restség

Modern öngyilkos restség,
Kávé a cigi mellé...
Minden kényelem eléd
Terül. - Szerelem ne késs!

Lelked temploma a test,
Táplál élvezet nem egy!
Nem kell az Isten, minek!?
Eszel, eszel csak, hogy élj...

Ölbehulló az élet,
Boldog óra mind tétlen,
Öledbe hull a léted,
Élő hallottan éled.

Mysty Kata
Öngyilkos restség

Oldalak