lnpeters blogja

Líra-folyam árterében

Líra-folyam árterében

Palotát épít a stréber.

 

Kánon-hatalmasságokat

Magaspart-kastélysor fogad.

 

Globál pénz-infrastruktúra

Szoktatta őket vályúra.

 

Líra-folyam árterében

Sznobok élnek mű-kenyéren.

 

Gyorsan romló líra-jelmez

Múló divatokat keltez.

 

Mocsári hivatal-hakni;

Eldobható lírát kapni.

 

Líra-folyam árterében

Virágzik a dölyfös szégyen.

 

Kinevezett tehetségek

Nyája ügyvéd után béget.

 

Szeptemberi derült égbolt

Szeptemberi derült égbolt;

Odaát van, ami rég volt.

 

Könnyed, halványszürke egek;

Nem lesz mindenre felelet.

 

Dacosan zöld levéltömeg;

Némák maradnak a kövek.

 

Szeptemberi derült égbolt;

Most is ugyanaz köt és old.

 

Bármit állít a tudomány,

A kezdet és a vég - talány.

 

Lét-masina vágyat szkennel;

Minden összefügg - mindennel.

 

Odaát van, ami rég volt;

Szeptemberi derült égbolt.

Álmodozó, vak szerencse

Álmodozó, vak szerencse;

Toronyóra,

Vagy tál lencse...

 

A szerencse üres csónak,

Nem létezik - csak utólag.

 

Árnyékokba kapaszkodnak

Azok, akik benne bíznak.

 

Álmodozó, vak szerencse;

Predesztinált sors-kelengye.

 

Az árral sodródó ember

Azt reméli, majd a tenger

 

Gyengéden gondjába veszi,

S álomföldön partra teszi.

 

Jövőt a Múlt fel ne keltse...

Álmodozó vak szerencse...


 

Házassági évfordulónk - 2020.

Újabb évünk

Kéz a kézben,

Szép, szerelmes

Közös Létben.

 

Múlt-napok emléket hoznak,

Jövő-napok várakoznak.

 

Együtt töltöttük életünk felét,

Szebbik felét,

Jobbik felét...

 

Az őszi alkony most is ragyogó,

Nagyon jó Veled élni,

Anikó!

Lézertükrök fenn a Holdon

 Lézertükrök fenn a Holdon;

Világító égi kordon...

 

Tanúk egy ostoba perben;

Sose hagynak minket cserben...

 

Hogy jártunk-e ott valaha,

Vagy az egész csak média...

 

Lézertükrök fenn a Holdon;

Régóta mellékporondon.

 

Űrkutatás?

Már nem csoda...

Szüzessége régen oda.

 

Valaha a Föld Reménye,

Ma már csak pénzesek kénye.

 

Lézertükrök fenn a Holdon;

Múlt-könnyek egy égi ponton.

 

Régészeti kövületek,

Pedig nem a Hold a beteg...

A néhai Huszár Péter

A néhai Huszár Péter

Lovagol az égi réten.

 

Nagy a tekintélye Neki,

Ellenség is süvegeli.

 

Túlerő-héroszok nézik,

Még halálában is félik.

 

A néhai Huszár Péter

Nem alkudott szépszerével.

 

A huszárság mintaképe,

Csupa virtus az emléke.

 

A Magyarok Istenének

Egyik legjobb katonája...

 

A néhai Huszár Péter

Valamikor nagyon régen...

 

A lesvetések királya,

A török gyakran megbánta...

 

Mindig fortély-fegyverzetben,

Napsugaras kora őszi napokon

Napsugaras kora őszi

Napokon,

Pihen az Ég még a nyári

Álmokon.

 

Nyugalomba kell a Nyárnak

Mennie,

Indulhat a hétköznapok

Verklije.

 

Lassan-lassan a szeptember 

Felpörög,

De a háttérben még vírus

Sündörög.

 

Állandóan csodát Isten

Sem tehet;

Szeretjük a hétköznapi

Életet.

 

Hattyú a Múlt, a Jövő meg

Masztodon;

Napsugaras kora őszi

Napokon.


 

Atlantisz az őszi ködben

 Atlantisz az őszi ködben,

Fáradtan,

Idő-törötten...

 

Hivatalból feledtetve,

Soha el nem feledhetve,

 

Évszázadok lába nyomát

Viszi idő-sírján tovább.

 

Atlantisz az őszi ködben;

Sohasem fejlődés-szögben,

 

Egyenesvonalúságok

Vén varja dühödten károg...

 

Profán tákolmány nyöszörög...

Vén sejtelmes őszi ködök...

 

Atlantisz az őszi ködben,

Sokatmondó őszi csöndben...

 

A létével sárba rángat

Megveszekedett dogmákat.

 

Lopakodva jön a hatvan

Lopakodva jön a hatvan;

Közeledik szakadatlan.

 

Ötven szinte tegnap voltam,

De már azt is sokallottam,

 

Mint egykoron a negyvenet...

A vén Idő meg kinevet.

 

Lopakodva jön a hatvan;

Másfél év múlva már itt van...

 

A múlandóság így üzen,

Akkor is, ha el sem hiszem.

 

Idősebb vagyok, mint akkor

Lehetett Apám, amikor...

 

Lopakodva jön a hatvan,

Idő rohan,

Óra kattan...

 

Nem ismerek se vén-kódot,

Se hatvanas üzemmódot...

A néhai Angyal Márton, sarkadi parancsnok

 A néhai Angyal Márton,

Sarkadi parancsnok,

Akkor élt, amikor égre

Tolultak a gondok.

 

Erdélyhez tartozott akkor

Sarkad kicsi vára,

Gyula török kézen lévő

Erődjét vigyázta.

 

Tizenöt éves háború

Zajlott akkor éppen,

Szembeszállt Erdély akkor a

Törökkel merészen.

 

A néhai Angyal Márton,

Sarkad katonája;

Hosszú béke után ő is

A háborút várta.

 

Nagy Lukácsnak hívták akkor 

Sarkad kapitányát,

Portyáktól védelmezték a 

Nagy mohácsi hekatomba

 

Nagy mohácsi hekatomba...

Oda hurcolták halomba

Az elesett magyarokat..

 

Élőnek feje vétetett,

A halott eltemettetett...

Százötven éves éjszaka

Jött akkor a magyarokra.

 

Három részre szétszakadva,

Állandóan fogyatkozva...

 

Nagy mohácsi hekatomba...

Hatalomból - 

Siralomba...

 

Középkori Magyarország

Auráját széjjelszórták

 

Szentségeit eltiporták,

Múltját is elbitorolták...

 

Nagy mohácsi hekatomba...

Őszbe foglalt Emlékezet

Őszbe foglalt Emlékezet 

Keres a Régmúltnak helyet.

 

Kora Ősz mostohafia

Mindenféle nosztalgia.

 

Amnéziás emberiség;

Isten mond érette misét.

 

Őszbe foglalt Emlékezet

Néha mindent jóvá tehet.

 

Régi elrozsdált emlékek

A valóságból kilépnek,

 

Mitológia-szállodák

Adnak nekik néha szobát.

 

Őszbe foglalt Emlékezet

Doktrínákat lóvá tehet.

 

Szőrös ülepét riszálja 

A "fejlődés" rongybabája.

 

Összefüggés-bürokraták

Újabb vírus-aggodalmak

Újabb vírus-aggodalmak

Áhítoznak teljhatalmat.

 

Szkeptikus sirámok szerint

Körbeér a Földön megint,

 

Pedig néhány hebehurgya

Még a létét is tagadja.

 

Újabb vírus-aggodalmak

Konyuló fület vakarnak.

 

Az öngyilkos kárörvendés

És a buta kételkedés

 

Lapos sirámzuhataga

Idézné fejünkre vissza.

 

Újabb vírus-aggodalmak

Idegsejt-hegyeket falnak.

 

A nagy meleg eltűntével

Vírustól hangos az éter.

 

Aki pletykálkodni szeret,

Vírusmentes őszt szeretnénk

Vírusmentes őszt szeretnénk
Jóslatok dacára,
Nyugodtan visszarázódni
A régi munkába.

Oda a nyár, de a jókedv
Attól szét nem széled,
Folytatódjon járvány nélkül
A normális Élet.

Zúg a pletyka, a félelem
Szennyes, habos árja,
Kárörvendő vigyorsátán
Most is a bajt várja.

Minden igazi Jövőnek
Szent Remény az ára,
Járványmentes őszt szeretnénk
Mindenek dacára.

Oldalak