Bemutatkozás

Mi, a költészet iránt elkötelezettek Petőfi Sándor szavainak szellemében létrehozzuk

Az Élő Magyar Líra Csarnokát.

A Magyar Líra Csarnokához tartozó szerzők művei a csarnok honlapján olvashatók. Ezen szerzőkkel együttműködünk, irodalmi érvényesülésüket minden rendelkezésre álló eszközzel segítjük.

Lehetőségeinkhez mérten kiadjuk versesköteteiket. Műveiket tematikus, regionális, korosztályi vagy egyéb antológiáiban szerepeltetjük, segítjük a művek esetleges idegen nyelven történő kiadását, kritikák, vitairatok írásával, pályázatok, rendezvények, szavalóversenyek szervezésével, internetes és egyéb kiadványokkal, valamint az időközben felmerülő új lehetőségekkel is népszerűsítjük őket.

Irodalmi közösségi életet szervezünk a magyar nyelvterületen.

Az Élő Magyar Líra Csarnokában helyet kaphat minden magyarul verselő költő, tekintet nélkül arra, hol él, mivel foglalkozik, hivatásos tollforgató-e vagy amatőr.

Az Élő Magyar Líra Csarnokába kizárólag meghívással lehet bekerülni. Nem tekintjük szempontnak, hogy a szerzőnek jelent-e meg eddig verseskötete; nyert-e a verseivel bármilyen díjat, írtak-e róla bárhol bármilyen rangos fórumban kritikát; tagja-e bármilyen szakmai szövetségnek vagy egyesületnek.

A Szerkesztőség tagjai nincsenek tekintettel külsődleges szempontokra, és elutasítják az alapvetően esztétikán kívüli tényezők és érdekek esztétikán belüli alkalmazását. Nem tekintik az érték mércéjének sem a belföldi, sem a külföldi protokolláris megnyilvánulásokat.

A bekerüléssel kapcsolatban semmiféle politikai hovatartozási szempontnak helye nincs.

A csarnokba meghívott szerzők és művek kapcsán másutt közzétett elmarasztaló véleményeket irányadónak nem tekintik.

Nem ismerik el az elitkultúra és a tömegkultúra elvi kettősségét. Elutasítják a sznob és életidegen nézőpontok elsőbbségét; az élő valóság és a hétköznapok történéseinek, a jelen Magyarországának mély ismeretén alapuló populáris szempontokat ezeknél fontosabbaknak, jelentősebbeknek és igazabbaknak tartják.

Az Élő Magyar Líra Csarnokába való meghívásnak egyetlen oka lehet: a minőség. A korszerűséget a minőség részének tekintik, és legfontosabb ismérvének a jelen közönségével való kommunikáció képességét tartják.

A lírai minőség nehezen megfogható fogalom.

A következő összetevőkből áll:

 • A magyar nyelv szép és választékos használata
  • Felismerhető, lehetőleg hibátlan ritmus
   • A közönséggel való érdemi kommunikáció képessége – vers és közönség együtt alkot egészet
    • Az emberi lényeg szép és érzelemgazdag kifejezése
     • Autonóm költői világ
      • „Az emberiség morális egysége”" elvnek teljes elfogadása
       • Az egyetemes és a magyar irodalmi kultúra értékeinek tisztelete
        • Az aktuális egyetemes és magyar kérdések lírai eszközökkel történő méltó tükrözése, megjelenítése
         • A líra örök témáinak, kérdéseinek korszerű, de a hagyománytól nem idegen felvetése, kezelése
          • A magyar lírai hagyományok elfogadása, folytatásuk igénye
           • Az esztétikai és erkölcsi minőség egységének képviseléseCikkek: