Szent Mihály arkangyal

Szent Mihály arkangyal

Kezében nagy karddal

Vágtat mítosz-réteken.

 

Kiterjesztett szárnya,

Szárnyas paripája

Talán soha nem pihen.

 

Kollektív tudatban

Acélkardja villan,

Ima-vacsorákon él.

 

Létben,

Köztes térben,

Álmokban,

Nemlétben

Erősebb mindenkinél.

 

Szent Mihály arkangyal

Mennyei hadakkal

Üldözi az ördögöt.

 

Zivatar képében 

Száguld fenn az Égen

Idők és terek fölött.

 

Merkúr páncéljában,

Fényes napsugárban

Ragyogja be az eget.

 

Tündöklő ruhában

Vágtatnak nyomában

A mennyei seregek.

 

Szent Mihály arkangyal

Lándzsával és karddal

Lucifert eltiporta.

 

Önlelke szavára,

S Isten parancsára

A Mennyből is kidobta.

 

Isten alkirálya,

Legfőbb katonája

Fő arkangyal odafent.

 

Néha nagy mérleggel,

Vagy karddal a kézben

Idelenn is megjelent.

 

Szent Mihály arkangyal,

A ménkű nagy karddal...

Így szól a régi mese.

 

Merre csámboroghat,

Hisz a Fennvalónak

Sohasem volt serege...

 

Szent Mihály arkangyal

Mítosz-síkon nyargal,

Az Igazság harcosa.

 

Megteszi helyettünk,

Amire születtünk,

De nem tehettük soha.

 

Sisakban, kengyelben,

Lovagi fegyverben,

Mint álombéli vitéz,

 

Áll fegyelmezetten,

Semmitől se retten,

A gonosszal szembenéz.

 

Szent Mihály arkangyal

Sárkányölő karddal

Örök Férfi rokonunk.

 

A lovagi bálvány,

Aki sose hátrál,

Talán mi magunk vagyunk...

 

Élünk Békességben,

Szerelem ölében

Senkire se támadunk,

 

De ha más út nincsen,

Segítsen az Isten,

Szent Mihállyá változunk.

 

Szépség és

Igazság,

Büszke Férfiasság;

Tisztességes és nemes,

 

Férfibőrben élni,

Hinni és remélni

Csak Férfiként érdemes.

 

Szent Mihály arkangyal

Kezében nagy karddal

Vágtat mítosz-réteken.

 

Nincsen bankszámlája,

Se igazolványa,

De - ha kérjük -

Itt terem.

 

Férfiatlan korban

Hallgatjuk nyugodtan

A szkeptikus hangokat.

 

Engedjük nyugodtan

El a fülünk mellett,

Akármit is hajtogat.

 

Tudjuk, igazából

A szkeptikus nem más:

A túlerő cinkosa.

 

Szent Mihály arkangyal

Más urakat szolgál

Nekik nem segít soha.

 

Szent Mihály arkangyal

Kezében nagy karddal

Vágtat mítosz-réteken.

 

Ha - Isten ne adja -

Túlerő zaklatna;

Majd a bőrünkben terem.