Világvégi vadkan-bérlet

Világvégi vadkan-bérlet;

Az elhamvadt tűz nem éget.

 

Gonosz profán létet remél,

Örökké csak a Mítosz él.

 

Bátor ember mindig láthat

Égi csillagkoronákat.

 

Cél csak a Távlatban éled;

Világvégi vadkan-bérlet.