Egyéb írások

Baranyi Ferenc, e verset értékelte a legjobbnak február hónapban.

Mihály Csilla

Cérnafűzött
 
 
Lábujjhegyen magasra érek, 
szemem motozni vágy a napban;
papírkosárba gyűrt remények
kicsorgó vére marja talpam.
 
Jobb lenne létrafokra állni?
Ott majd suhogva körbelengnek
világos, fényes cédulái
a cérnafűzött végtelennek.
 
Ha ülni tudnék, lenne székem,
de nekem állni, nyúlni kell még,
mielőtt Isten ujja szétken,
s tükörre száradt mocska lennék.

Gyöngyösi Imre - Íróknak

                 Íróknak     

 (főleg az öröklét szolgálatában)

 

Írás a sötét megvilágítása

Érdekében nekünk parancs marad.

A törekvésünk  --  még ha mindhiába  -- 

Siker nélkül kell legyen áldozat.

 

Eszmék és lelkek megvilágítása

Az Igétől nyert örök feladat.

A Világosság örök ápolása

Hivatásunkként állandó marad.

 

Igénk parancsa: Összegyűjtött tárlat,

Az emberlétről gyűlt összes adat,

Terjeszkedése a Világosságnak

A sötétséggel küzdő áradat. 

 

Gyöngyös Imre - Megelégedett költőknek

Ne engedd, hogy a büszkeség s a gőg

lefékezhesse tudásszomjadat,

inkább erős kíváncsiságba sződd

tudás iránti hódolatodat!

Próbálj ellesni minden apró fortélyt,

mit más tudása jó hiszemmel ad!

Éned gőgjére szüntető szigort mérj

s csiszold ékszerré irodalmadat!!

Mielőtt írod, skandáld el a versed,

hogy megtaláld a helyes dallamát!

A szútól is lophatsz ritmust, ha perceg;

nagy költőinkét mindig halljad át,

hogy mondhasd, mire mindent megtanultál:

mögötted tisztes irodalmi múlt áll!

 

Gyöngyös Imre - Lelkigyakorlat

Ez felidézi gyerekkorom ős-papi, bölcs nevelését.

Hogy tör az életem alkonyatába gyerekkori emlék?

Néha az éjszaka leple alatt megigéz az elemzés:

Többször is ébred öreg tetemem. Ezek éjjeli szomjak:

Langyosan inni teámat alázatosan tanulom még!

Lelki gyakorlatom így csak az éjjeli szomjamon enyhít!

Tervem: Az enyhe teának az elhelyezése korábban

vén fridzsiderbe lehűteni friss, hidegebb italommá!

Majd, ha lehűlt a teám, iszom ünnepien felüdülve!

Rossz dohogásomat is csak a lelki gyakorlatom irtja!

Gyöngyös Imre - Elkötelezettség

Elkötelezettség

(ódon módon)

 

 

Milyen csoportot képviselhetek még?

Kiknek lehetnék még a bajnoka?

Hazámon kívül még mi mást szeretnék?

A jó magyarnak nem kell más soha!

      A bennem alvó HAZA újraébred

      amint magyarra ajkamat nyitom.

      Hazám eszméje csak ily távol érhet

Gyöngyös Imre - Nemzetbüszkeség

Nemzetbüszkeség

 

 

A fél világ csak angolul beszél.

Az egész világ angolul tanul.

Tanuld meg jól és nem lesz több veszély,

hogy nem értenek akaratlanul.

Apró, kisemmizett, kis nemzetünk

szélrózsaszerte rebbent fiai

magyarra kit vágynak tanítani?

Gyöngyös Imre - Hitem és létem

Hitem és létem

 

 

Kakukkfiókaként telt életem.

Családomtól oly messze elszakadtam.

Olybá hiszem magam, mint védtelen,

ki már a nagyvilággal van haragban.

Higgadtságom mesterséges nyugalma

kék földgömbünkbe vetett árva hit,

mely hogyha mégis csak kudarcba halna,

Gyöngyös Imre újabb művei

Gyurkovics Tiborhoz

 

Hírneved jó évtizedekre rúghat

s megmaradhat még a te életedben.

Pénzt keres műved s irományaidban

gőgödet őrzi.

 

Lenne őszintébb töredékeidben

vallomás, mely lelked alázatában

teljes embert fest? Az aligha lenne

látszatajándék!

 

A költészet elvonatkoztatás

Írok, mert hajt a kényszer, egy belső - megmagyarázni nem tudom - kényszer. Amik megszületnek, én versnek nevezem őket. Rímkezeléssel, ritmussal nincsenek gondjaim, de "képtelenek"a műveim. Én magam úgy érzem, hogy amelyek összejönnek, elcsépeltek, színtelenek, és semmit nem sejtetnek, erőtelenek, úgy mondják ezt, hogy nagyon sokszor elcsépeltek. Márpedig jeles költőktől hallottam, hogy legtisztább beszéd a kép. Hangulatot teremtenek, a gondolatokat is hozzáférhetőbbé teszik. Mit tegyek hát? Ne engedjek a kényszernek? Mondjak ellent a verselésnek?

Taxonomy upgrade extras: 

Gyöngyös Imre írása a skandálásról és annak fontosságáról

 

Sokféle verstankönyvet és rendszerezést olvastam, mert elszórakoztatnak a különböző elméletek: sok apró, nüanszbeli eltérés mutatkozik közöttük, főleg arra vonatkozóan, hogy mi a fontos és mi a mellékelhető. Érdekes módon a skandálásról, illetve a hangsúlyozásról csak nagyon kevés szakértő, és csak nagyon keveset nyilatkozik érdemben, pedig a verstan iránt érdeklődőknek ez kéne, hogy legyen a központi vizsgálat tárgya!

Gyöngyös Imre legújabb költeményei - II.

Tömérdek adósságom van Gyöngyösi Imrével szemben. Folytatom legújabb költeményeinek közzétételét. Remélem, még sokáig jönnek a művei hozzánk, áradó bőségben - a távoli Wellingtonból.

Államalapító királyunkhoz - klasszikus felező tizenkettesben:

 

                                                    Szent Istvánhoz

 

 

                                 Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga?

Gyöngyös Imre legújabb költeményei

Csarnokunk tagja, az új-zélandi Wellingtonban élő nyolcvankét esztendős Gyöngyös Imre legújabb verseit szeretném itt közkinccsé tenni.

                  

                Templomban

A katedrálisunkban oly nyugtató a csönded,

Mint hosszan tartó, lassú álomból ébredés,

Amelyből nem hiányzik a teljes pihenés:

Vigasztaló Szentlélek ajándéka! Köszönd meg!

 

S z o n e t t

A szonett:

itáliai eredetű 14 soros versszerkezet.

Hangzása kivételes (Virág Benedek elnevezése: "hangzatka"); kötöttsége nagy fokú,

ezért a legintenzívebb, ambivalens lírai tartalmak kifejezésére a leghatásosabb.

Szakasztagolása a leggyakrabban 4+4+3+3, a négysoros strófa a "quartina", a háromsoros a "terzina".

Ritmikailag a sor eredetileg hendekaszillabus.

Az alaptörvényektől való eltérések száma és mértéke idővel megnőtt,

Oldalak