Gyöngyös Imre művei - Párrímek Európa megpróbáltatásáról

Szétdarabolt ditirambusokat követelne a téma.

Súlyt, intelmet akarna sugallni a vers s a poéta.

Hat szigorúbb versláb galvános fényt ad a sornak,

mint szőlőtaposás szüret-ízt, aromát ad a bornak.

Nem ditirambus a vers, ha a daktilusok dalain száll.

Nyűg-nyomatéka alatt csak a vén Európa kalimpál.

Elnyomató Kelet új menekültjeit űzi a zsarnok,

csak Nyugat adhat elég segedelmül erős, teli markot:

Ősi kereszténység mércéje az ördögi próba,

szobra talapzata, szertedarált hite foszlik alóla,

most a pogány menekült miriád mégis hiszi szentül:

Allah-igazság győz s a dzsihádja is ellene zendül.

Vén Európa uralma alél s szelíden belerendül,

míg alamizsna gyanánt befogad több százezer embert.

Vízözön is csak ekképp szikkasztva apasztana tengert!

Csúnya halála elől menekült ez az emberi horda,

rossz cafatokba csavart testén vagyonát vele hordva

hátrahagyott félelmet s otthagyták a halált is,

útjuk a harcon, a háborgó, vad  tengeren átvisz.

Lesz sok olyan, ki hitétől megbízatást kap:

Hősi szerencse gyanánt áldozza magát a dzsihádnak!

Íme, riaszt ez a jóslat: Látom a mozlemi mártírt:

Hű hite ősi muzulmán harcosa hősi halált írt.

Áldozatot rafinálhat a nép tömegén ez a gyilkos.

Hogy teszel is kegyeset, jót, mégse örülj neki: Irtózz!!

Jó, európai nép kegye rejtjeles észbeli csapda,

mert a dzsihádnak a szent csapatába a híveit adja!

Ennek az új népvándorlásnak a ténye ma rosszabb

és a rugója tragédia, célja s a tartama hosszabb!

Hígul a népsokaság, míg kultúránk is elernyed:

Isteni gondviselésben bízz, mely a föld kerekére kiterjed.

 

2O15 nov. Wellington

Hozzászólások

Csilla képe

Nagyszerűen megírt figyelmeztető vers, intelem. Belerendül, bele fog rendülni Európa, is, de nem szelíden, ebbe a rég eltervezett észbeli csapdába, ha nem talál vissza önmagához és az utolsó sor igazságához! Nagyon nagy felelősség van minden egyes emberen, és az ébredésre kimért idő lassan lejár...

Jó lenne, ha sokan elolvasnák ezt a verset is!

lnpeters képe

Remélem minél többen! Atyai Barátom, Imre nevében nagyon szépen köszönöm!

Pete László Miklós (L. N. Peters)

Haász Irén képe

Hát... az isteni gondviselés, lehet, hogy kevés lesz már.

Ausztrália nem nyitotta meg határait, mint Európa, ott talán elég...

lnpeters képe

Imre Új-Zélandon él. Reménykedjünk, Irénke. Az is benne van, hogy csak a visegrádi országok maradnak "Európa".

Pete László Miklós (L. N. Peters)

hubart képe

A világ önző, mindenki csak a saját rövidtávú érdekeit nézi, mintha minden mindegy lenne, mert jön a világvége. Nagy hiba! Az utánunk jövő generációknak is joguk van a minőségi emberi élethez!