Nem csak a húszéveseké a világháló!

Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve alkalmából „Nem csak a húszéveseké a világháló” néven a könyvtárunk számítógép használói tanfolyamot szervezett a nyugdíjasok számára. Több mint egy évtizedes hagyománya van már könyvtárunkban a hátrányos helyzetű emberek számára indított tanfolyamoknak. A program célja, hogy megtanítsa az idősebb korosztály tagjait a digitális írástudásra, a számítógép használatára, és az Internet használatára. A hallgatók öt alkalommal, esetenként négy-négy órában ismerkedhetnek meg a számítógép rejtelmeivel. A megismert lehetőségek segítségével képesek lesznek hasznos és érdekes információkat önállóan megkeresni, illetve távoli ismerőseikkel e-mail vagy chat segítségével kapcsolatot tartani barátokkal rokonokkal, a fontosabb közérdekű információkat megtudni, mint közlekedés, e-ügyintézés, egészségügy, e-könyv, közélet, kultúra, szórakozás.  A hallgatók digitális oktatóanyagokat kapnak e-mailen, oktatófilm és e-könyv formájában. A képzés gyakorlatorientált, minden résztvevő saját gépen ismerkedhet meg az internet világával, az internetes ügyintézéssel. Gyorsuló világunkban az információáramlás sebessége is többszörösére nőtt a néhány évvel ezelőttiekhez képest. A számítástechnikai ismeret az általános műveltség része, sőt már létszükséglet mindenki számára.  A számítógép- és internethasználatot gátló kognitív akadályokat az embereknek kell leküzdeniük: motiváció hiány, információhiány, érdektelenség, félelem, szorongás és akkor még a korosztályra jellemző korlátokról nem is beszéltünk. Fontos feladat az igények felkeltése és a megfelelő tájékoztatás a motiváció erősítése és a képzettség fejlesztése, a tanulás ösztönzése. A lakosság ezen rétegeinek a szemléletformálása, az érdeklődés felkeltése, a bizalom erősítése, valamint a tudás- és információátadás elősegítése. A sikerélmény elősegíti az új ismeretek befogadását. Könyvtárunkban több mint egy évtizede azon fáradozunk, hogy ingyenes tanfolyamokon segítsük elő a hátrányos helyzetű emberek esélyegyenlőségét a munkahely szerzés a tanulás a szórakozás a kommunikáció az elektronikus ügyintézés és az élet más területén. Fokozatosan nő az e-közigazgatás, e-önkormányzatok szerepe. Az új lehetőségek a hagyományos tanulást is átalakítják, egyre terjed az e-learning, ami lehetőséget biztosít arra, hogy mindenki otthonában, saját maga által megszabott időben tanuljon. A társadalmi, gazdasági, termelési rendszerek egyre nagyobb mértékben igényelték az információ és a kommunikáció tudatos átalakítását, integrálását a társadalmi életbe. A követelményrendszer változásának megfelelően az informatika, jelentős fejlődésen ment keresztül. Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják. hogy komoly igény van vagy lenne ilyen és ehhez hasonló tanfolyamokra ahol a digitális írástudás megismerésére nyílik lehetőség a hátrányos helyzetű emberek számára, ami nem más mint a tradicionális műveltség és az informatikai műveltség egy sajátos szintézise. Több társadalmi csoportnak is szüksége lenne az információszerzési képesség fejlesztésére. Az egyik ilyen csoport a munkanélküliek, akik ezen ismeretek birtokában könnyebben kapnak állást, képesek ingyen képezni magukat az interneten található anyagok segítségével. A másik csoportba azok a középkorú dolgozók tartoznak akik még nem vettek részt informatikai oktatásban, gondolok itt 40-év felettiekre, akik szintén szeretnék kihasználni a digitális írástudás előnyeit. Fontos társadalmi csoportnak tartom a romákat is akik a szegregációból a tanulás révén képesek lesznek kitörni, leküzdve a kulturális szakadékokat, a sztereotípiákat az előítéleteket. A számítástechnikai ismeretek révén nagyobb eséllyel vehetnek részt a munkaerőpiacon, az oktatásban a társadalmi életben is. Célunk olyan átfogó és releváns ismeretanyag közvetítése melynek révén a résztvevők magabiztosan és sikeresen képesek eligazodni az információszerzés útvesztőiben. A program elsősorban a hátrányos helyzetű, gazdaságilag elmaradott tér­sé­gekre, valamint a szociálisan hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra összpontosít. A kiépített infrastruktúrális hálózat és az erre épülő szolgáltatási rendszer(digitalis közigazgatás) megvalósításával a program javítja a vidéki területek versenyképességét, és hatékonyan csökkenti a digitális írástudatlanságot. A hátrányos helyzetű emberek részéről nagy igény van hasonló tanfolyamok indítására.