Vitorlás

Lombba süppedő, nehéz levegő:
vihar előtti csend oson a fákon,
álmokat szedő, homlokán redő;
bújj ide kicsit, mert ma nagyon fázom.

Bitang vágyaink árbocán megint
csüggedve leng a kifeszített vászon.
Az ég nem kacsint, megdördül, amint
reszketeg kezem mégis összezárom.

Napfényt látok, és parázs lüktetés
ringat idebent, a sugara bársony,
lelkem hol recés, simít egy kéz, becéz,
élettel telve a bizalom átfon.

Egyedül

 
 
Megannyi szó után a néma csend,
riadt a szív, a lélek összetört.
Az elme zúg, a fénye csak dereng,
a kéz remeg, a bánat újra tölt.
 
Sivár szobádba kényszerít az éj:
hamis gyönyör fakad, sovány vigasz.
Tükörbe suttogod, ma sincs esély,
egy árny felel csupán, ez így igaz.
 
Vörös szemedre festi fátylait,
s a hajnalokra átkot ír a múlt.
Az ég eléd teríti ráncaid,
ma gyűrt papír, mi egykor elsimult.
 

Lét suhan

 
Lét suhan, s e csendes órán
ezüsthajnal esőt szór rám,
hangtalan. 
 
Cseppjében az örök élet,
reményt súgó, friss ígéret,
súlya van. 
 
Pókhálón ring bíbor álmod,
bebábozott sóhajtások
lengetik. 
 
Szürke árnyban fehér lépdel,
dobbanásnyi fényben ér el
lelkedig.

Mit jelent a szó: Líra?

 
Mit jelent a szó: Líra ?
 
Értelmét a görög líra, a lant szó adja meg. A vers a legrégibb időkben ének volt, a görögöknél az éneket lanttal, vagy fuvolával kisérték.
A költők mindmáig ritka esetekben térnek el a vers énekelhető formájától. A költeményeket gyakran szokták megzenésíteni. A költő nemegyszer mondja magáról, hogy énekel. Közkeletű kifejezés: megénekelni valakit, vagy valamit.

BEKÖSZÖNTŐ AZ ÚJRAINDULÁSKOR

Cikkek: 

Kedves Szerkesztőtársaim! Kollégáim! Barátaim! Költők és Olvasók!

 

Szeretettel köszöntök mindenkit az újra indulás örömteli napjaiban!

 

Az Élő Magyar Líra Csarnoka és a Magyar Parnasszus nem szűnt meg, nem tűnt el, hanem újra indul változatlan formátummal, tartalommal és programmal, de új helyen és teljesen önállóan.

 

Továbbra is a minőséget keressük.

 

Hazájából számkivetve is magyar (Gyöngyös Imre újabb művei elé)

Csak a leghosszabb út vezet el a tökéletességhez". Paolo Santarcangeli a torinói egyetem magyar irodalom tanszékének vezetője volt, A labirintusok könyve című művéből idéztem e cikk indító mondatát. Innen már csak egy lépés az ő másik gondolata: az igazi alkotók személyes sorsukban is a poklot járják már a mitológia szerinti első költő, a lantmuzsikával varázsló Orpheusz óta. A krétai labirintusban Ariadné fonalára, a Pokolban Vergilius szellemére volt szükség, hogy vándoraik az útvesztőkben el ne tévedjenek.

Gyöngyös Imre újabb műfordításai

Elizabeth Barrett-Browning:
 
A tekintet

Az Üdvözítő Pétert méri fel:
Feddés helyett a mennyei szigor,
a megtagadott Úr nézése forr:
Dörgés nélküli megrovás felel
az árulónak, s ki sem jegyzi fel,

A tanulás ösvényei – Publio Írónap

Cikkek: 

2013. augusztus 24-én a Publio Írónapon elhangzott előadás.

A videót készítette: Krystohans.
Közreműködött: Druida Borealis.

Előkészületben a Félre a dogmákkal! című esszékötet

Előkészületben van Pete László Miklós

Félre a dogmákkal!

című esszékötete, mely az Utópia, a maradandóság világa és A szabad akarat című írásait tartalmazza.

 

Főszerkesztő: Pete László Miklós
Lektor: Ripp Gábor
Tervező- és tördelőszerkesztő: Bacsó Gábor
Kiadó: KIMTE

Címlapkép Salfay Tibor Első látásra című képe, mely a KIMTE címlapkészítő pályázatán 3. helyezést ért el.

Előkészületben A szerelem misztériuma című verseskötet

Előkészületben van Az Élő Magyar Líra Csarnoka első gyűjteményes kötete

A szerelem misztériuma

címmel, mely válogatás a magyar szerelmi költészet gyöngyszemeiből. A könyv borítóján a címlapkészítő pályázat nyertes képe lesz látható, az illusztrációkat a grafikai pályázat legjobb művei közül válogatjuk.

A kötetben régi magyar költők versei mellett a kortárs magyar líra jeles képviselőinek versei olvashatóak.Főszerkesztő: Pete László Miklós
Grafikai szerkesztő: Vágvölgyi Attila
Lektor: Ripp Gábor
Tervező- és tördelőszerkesztő: Bacsó Gábor
 

Kiadó: KIMTE

Címlapkészítő pályázat – Eredményhirdetés

Megszületett a Címlapkészítő pályázat végeredménye. A zsűritagok kiválasztották azt a három képet, melyeket szívesen látnának a szerelem misztériuma témakörben könyvek borítóján. A döntésnél figyelembe vették a képek gondolatiságát, a látványt, a harmóniát, az egyediséget és hogy a kép egyáltalán megfelel-e a témának.
Sokféle technikával készült, sokféle stílusú kép érkezett a pályázatra, közülük néhány remek minőségben, igazán tehetséges alkotótól, a kép bármely kiállításon megállná a helyét, azonban vagy nem illik a témakörhöz, vagy nem illik könyvborítóra.

Hepp Béla – A Csarnok új tagja

1961. november 28-án születtem Budapesten. A gyermekkorom Budapest környékén és a pesti oldalon sodort ide-oda. A hitem a szó misztikumában gyerekkoromban is bennem volt, akkor kezdtem el verseket írni, elrettentő példákként ma is őrzöm ezeket. A vers szeretete is innen ered, sokat és sokszor szavaltam színpadon, kisebb-nagyobb közönség előtt, így módom volt megtapasztalni, hogyan tud hatni egy jó vers.
Később ötvösséget tanultam, dolgoztam gyárban, közéletben, családot alapítottunk, és éljük ma is örömeivel, nehézségeivel, szépségeivel.
Komolyabban írni 2006-ban kezdtem, és különböző irodalmi portálokon próbálkoztam, ezek közül ma egy az, amit irodalmi otthonomnak tartok, de vendégeskedem még régebbi helyeken.
2010-ben a Fullextra irodalmi portál adta ki az első és eddig egyetlen könyvemet, amibe több mint 150 vers került, rövidebb, hosszabb írások, köztük egy verses feldolgozása Holle anyó történetének.
Hiszek a versben, a szavak erejében, a megidézhető hangulatokban, érzésekben, hiszek a forma és a tartalom közös hatásában. Hiszem, hogy aki olvas, megismeri azt, akit olvas.

Százhúsz lépés – Örömmel üdvözöljük Braunel első verseskötetét

Százhúsz lépés - ezzel a címmel jelent meg Sütő Barnabás, azaz Braunel első verseskötete.

A borítókép és a kötetben található illusztrációk Gyürki Edit kezét dicsérik. Az Előszót pedig egy másik tagtársunk, Hámori István Péter, azaz Grendorf írta.

A fülszövegből idézek:

"Minden egyes vers, egy-egy lépés az olvasó felé. Különös útra hív, hogy megmutassa a rímek varázslatát. Ahogy a poémák ösvényén sétálok, fölsejlik elöttem egy ember élete, vágyai és megpróbáltatásai. Néhol magamra ismerek, néhol elkalandozik képzeletem. Szerelem, hazaszeretet, emlékek, álmok és tervek. Izzik a szavak parazsa! Az ösvény végére érve, szomorúan nézek vissza, sajnálom, hogy csak ennyi volt. Sietek hát oda, ahonnan indultam, hogy újra, s újra végigjárjam. Eröt adó, s elgondolkodtató történetei ezek a létnek. A múlt, a jelen, s a jövö elhagyott, vagy még megválaszolatlan kérdései. És a válaszok, talán itt vannak..."

Szeretettel gratulálunk, Barna!

Oldalak