Gyöngyös Imre írása a skandálásról és annak fontosságáról

 

Sokféle verstankönyvet és rendszerezést olvastam, mert elszórakoztatnak a különböző elméletek: sok apró, nüanszbeli eltérés mutatkozik közöttük, főleg arra vonatkozóan, hogy mi a fontos és mi a mellékelhető. Érdekes módon a skandálásról, illetve a hangsúlyozásról csak nagyon kevés szakértő, és csak nagyon keveset nyilatkozik érdemben, pedig a verstan iránt érdeklődőknek ez kéne, hogy legyen a központi vizsgálat tárgya!

Gyöngyös Imre legújabb költeményei - II.

Tömérdek adósságom van Gyöngyösi Imrével szemben. Folytatom legújabb költeményeinek közzétételét. Remélem, még sokáig jönnek a művei hozzánk, áradó bőségben - a távoli Wellingtonból.

Államalapító királyunkhoz - klasszikus felező tizenkettesben:

 

                                                    Szent Istvánhoz

 

 

                                 Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga?

Gyöngyös Imre legújabb költeményei

Csarnokunk tagja, az új-zélandi Wellingtonban élő nyolcvankét esztendős Gyöngyös Imre legújabb verseit szeretném itt közkinccsé tenni.

                  

                Templomban

A katedrálisunkban oly nyugtató a csönded,

Mint hosszan tartó, lassú álomból ébredés,

Amelyből nem hiányzik a teljes pihenés:

Vigasztaló Szentlélek ajándéka! Köszönd meg!

 

Újra indul a Kelet felől

Cikkek: 

Madár János tájékoztatása szerint, 2014-től havi rendszerességgel újra indul a Kelet felől szépirodalmi folyóirat. A lap nevét Váci Mihály azonos című verse adta. A 2003-ban – a Váci Mihály Irodalmi Körrel közösen- kiadott Kislexikonukban is megfogalmazták:

Megalakult a Történelmiregény-írók Társasága

Cikkek: 

Budapest, 2013. június 9. (TRT) – Vasárnap tartotta meg alakuló közgyűlését Budapesten a Történelmiregény-írók Társasága (TRT), melyhez a hazai regényirodalom számos ismert szerzője csatlakozott, abban a reményben, hogy mint az egyesület alapokmánya kimondja „népszerűsítse a történelmi regény műfaját és annak művelőit”,  továbbá „egységbe tömörítse és támogassa a műfajban tevékenykedő írókat”.

A KÖNYV UTÓÉLETE - Író-olvasó találkozó Kőrösi Zoltánnal

 

„…a mi környékünkön még az idő is másképpen viselkedik, olykor összefolyik egy váratlan helyen, és sokáig megmarad…”
(Kőrösi Zoltán: Budapest, nőváros - Cirkuszpalota)

Adó 1%

Cikkek: 

A Karcolat Irodalmi és Művészeti Tehetségkutató Egyesület közhasznú társadalmi szervezet többek között a tehetséges gyermekek és fiatalok támogatását, tehetséggondozását tűzte ki céljául. Amennyiben szeretné támogatni tevékenységünket, kérjük, tiszteljen meg bennünket adója 1%-ával!

KIMTE 2011 - Évértékelő

2011 az áttörés éve volt a KIMTE életében mind a szerkezeti és szervezeti változtatásokat, mind a terveket és megvalósításukat illetően. Sajnos a nyári közgyűlésen felvetett tervek közül néhány még nem valósult meg, egy-kettő nem az előzetes tervek szerint valósult meg, vannak elmaradásaink, azonban mindezek ellenére elégedettek lehetünk a teljesítményünkkel, hiszen váratlan sikereket is elértünk, és ha mérlegeljük a jókat a rosszakkal, egyértelműen a jók javára billen a mérleg nyelve.

Tanácsok versbeküldőknek

Néhány gyakorlati tanácsot foglalunk össze az alábbiakban a versek beküldői számára, amelyek betartásával biztosítható az elfogadott versek egységes megjelenése. Nem titkoljuk, hogy ugyanakkor a szerkesztők munkája is könnyebbé válik általuk. Hosszas magyarázat helyett egyelőre csak felsoroljuk őket, a kényelmesebb tegező formában:

Az Élő Magyar Líra Csarnoka - az első hetek tanulságai

Két hete indult el az új honlapunk. Nekem a lehető legbalszerencsésebb módon alakultak közben a körülményeim, hiszen öt hétig nem volt idehaza este netem, éppen akkor, amikor a legnagyobb szükségem lett volna rá…

Hosszú ideje ma először tudok ebben az időpontban az internet előtt ülni…

Persze, még nyugtával a napot, néhány napnyi bizonyság még kell ahhoz, hogy végre elhiggyem: szolgáltatómnak végre sikerült megtalálnia és kicserélnie a baj vélhető okát, a negatív hőtágulás miatt nem érintkező rossz csatlakozót…

Lassan el merem hinni…

——–

KÉRJÜK FIGYELEMBE VENNI

Ezennel ajánljuk Tisztelt Szerzőink szíves figyelmébe, hogy a Magyar Helyesírás Szabályai érvényben lévő 11. kiadását kötelezőnek tekintjük a versek publikálásában.

Ellene vagyunk mindenféle helyesírási önkényességnek. Nyelvünknek van érvényes helyesírási rendszere, kéretik azt betartani. A lírai ötletesség és eredetiség igazi színtere nem a vers helyesírásában keresendő.

Ugyanez érvényes a központozásra is. Minden Olvasónak jár, hogy a verseket a befogadást megnehezítő helyesírási és központozási zűrzavar nélkül olvashassa.

Bemutatkozás

Cikkek: 

Mi, a költészet iránt elkötelezettek Petőfi Sándor szavainak szellemében létrehozzuk

Az Élő Magyar Líra Csarnokát.

A Magyar Líra Csarnokához tartozó szerzők művei a csarnok honlapján olvashatók. Ezen szerzőkkel együttműködünk, irodalmi érvényesülésüket minden rendelkezésre álló eszközzel segítjük.

Lehetőségeinkhez mérten kiadjuk versesköteteiket. Műveiket tematikus, regionális, korosztályi vagy egyéb antológiáiban szerepeltetjük, segítjük a művek esetleges idegen nyelven történő kiadását, kritikák, vitairatok írásával, pályázatok, rendezvények, szavalóversenyek szervezésével, internetes és egyéb kiadványokkal, valamint az időközben felmerülő új lehetőségekkel is népszerűsítjük őket.

Oldalak