Alapja

A lágyan emelkedő alacsony hegyhát a lankás dombtető szintjét sem mindenütt éri el. A felnőtt alkótók által írott, legkezdetlegesebb kategóriába sorolható, de már értékelhető versek kerülnek ide. Nem vehető fel azonban ide sem olyan, amely

  • formailag silány
  • tartalmában nem éri el a Magyar Parnasszus által támasztott izlésbeli alapkövetelményeket
  • abszolút közhelyes utánérzés
  • nyelvhelyességi problémákkal terhelt, képzavaros
  • közönséges politikai vagy egyéb agitáció