Blogok

A hónap verse áprilisban

 
Pete László Miklós: Jó időben - rossz időben
 
Jó időben,
Rossz időben;
Bölcsőben,
Vagy temetőben,
 
Prűd korban,
Vagy feslett korban;
Hajótatban,
Hajóorrban,
 
Háborúban,
Vagy békében;
Sírban,
Vagy anyánk ölében,
 
Mélységben,
Vagy magasságban;
Harctéren,
Vagy nászi ágyban,
 
Kis csöbörbe,
Nagy vödörbe;
Előre,
Vagy körbe-körbe?
 
   ***
 
Mert ebben a versben a mindenség kétsége van...
 
 

A Hónap Verse - 2021. November

Ebben a hónapban engem B. Mihály Csilla Várakozás című verse vett le a lábamról egyediségével, dallamával, különleges varázsával.


B. MIHÁLY CSILLA: VÁRAKOZÁS

Korán terít az est a kerti fákra

hatalmas égi lepkeszárnyakat,
a Mérhetetlen csöndjeit kitárva
kering, amíg a fényre ráakad.

Egy lámpa gyúl, a föld alá sietnek 
a zebrapókok és egy gyászbogár,
kutyánk vonítva dől a nagy hidegnek,
s fülét hegyezve hosszan álldogál.

S az ember is, nagy álmok köntösébe
beburkolózva néz az égre fel,
megenyhítette pár göröngyös éve,
de hangja bátor, egyre énekel.

Minthogyha titkon minden várakozna
és úgy figyelne végtől-végekig,
akár a szív a nesztelen zajokra,
a láthatatlan Tél ha érkezik.

A magyar kultúra napja

A képen a következők lehetnek: 1 személy
 
A magyar kultúra napja
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le egy nagyobb kéziratcsomag részeként és jelölte meg dátummal Csekén a Himnusz kéziratát. 
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.
A nap megrendezésének ötlete Fasang Árpád zongoraművészhez köthető, aki 1985-ben vetette ezt fel. Végül a nap tényleges megünneplésére a Hazafias Népfront Országos Tanácsa 1988. december végi ülésén tett felhívást és 1989 januárjában ők szervezték meg az első évfordulós rendezvénysorozatot és azóta, rendre évente ünneplik meg ezt a napot.
Az emléknapon országszerte számos kulturális és művészeti rendezvényt tartanak. E naphoz kapcsolódva adják át a magyar kultúrával, továbbá – 1993 óta – az oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat.

Demeter Szilárd: Ki a magyar író?


Demeter Szilárd: Ki a magyar író?

 
 

2020.02.24. 12:19


A Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) főigazgatója, Demeter Szilárd a témáról a Mandinerben fejtette ki véleményét. Szerinte inkább azokat az írókat érdemes támogatni, akik „magyarhírűek" akarnak lenni – és amennyiben világhírűekké válnak, akkor is büszke magyarok maradnak, ellentétben azokkal, akik teherként élik meg magyarságukat, amitől minél hamarabb „szabadulni" akarnak.


A PIM főigazgatója azt állítja: magyar író az, aki magyarul ír magyar olvasónak, és azt akarja, hogy száz év múlva is magyarok olvassák.

Mit jelent a szó: Líra?

 
Mit jelent a szó: Líra ?
 
Értelmét a görög líra, a lant szó adja meg. A vers a legrégibb időkben ének volt, a görögöknél az éneket lanttal, vagy fuvolával kisérték.
A költők mindmáig ritka esetekben térnek el a vers énekelhető formájától. A költeményeket gyakran szokták megzenésíteni. A költő nemegyszer mondja magáról, hogy énekel. Közkeletű kifejezés: megénekelni valakit, vagy valamit.

Új vízözön sziklapartján

Új vízözön sziklapartján

Kushad a világ,

Taszigálják előre a

Buta doktrínák.

 

Szivárványszín szemfedőjű

Jövő arca rút,

Tökfilkók reklámozzák az

Atomháborút.

 

Minden Hagyomány ereje

Rendre megfakul;

Tolakodik egyre a pénz

Gátlástalanul.

 

Új vízözön sziklapartján

Szomorú az ég;

Újra válaszút előtt áll

Az Emberiség.


 

 

Sátáni világban élünk

Sátáni világban élünk;
Mégis jobb
Jövőt remélünk...

Megzavarodott pénz-odú..
Csinált vírusra - háború...

Biznisz, kánon, politika;
Megveszett az egész falka...

Leghülyébb világuralom
Készül anti-erkölcs fokon...

Sátáni világban élünk;
Mégis jobb
Jövőt remélünk...

 

Agy-pároló hőségdémon

Agy-pároló hőségdémon
Tört be a nyár-hasadékon.

Egész világ katlanban fő,
Meg sem mozdul a levegő.

Hőségtől zsongó értelem
Lamentál Hiten, nemhiten...

Agy-pároló hőségdémon
Terpeszkedik
Léten,
Célon.

Csökkentett módú érzelmek
Harmóniára nem lelnek;

S talán hőség-bolondgomba
Szül doktrínát az alomba...

Röhögünk suta poénon..
Agy-pároló hőségdémon...

 

Színjátszó-ünnep estéje

(Drága Kicsi Csoportom mai előadása után)

 

Színjátszó-ünnep estéje...

Gólyahangú nyári béke.

 

Mennyi tehetség,

Tisztaság...

Mégis jobb lehet a világ.

 

Ma este a Csapat adott

Sok színházi pillanatot;

 

Száz évre is elegendő...

Csak felfogni legyen idő.

 

Okos, tiszta tekintetek;

A levegő is megremeg...

 

Szépséges

Szent

Nyári

Béke;

Színjátszó-ünnep estéje.

Ringnak a rondók

H.Gábor Erzsébet
Ringnak a rondók
 
Erdő anyónak karja kitárva,
fák sűrűjében nem vagyok árva,
annyi a kincs itt, annyi a szépség,
nem rág a bánat, nem kínoz kétség,
 
száz kicsi társam várja a jöttöm.
Lábam előtt egy sün van a földön,
gyöngyszeme villan, és az avarban
zizzenő hangú alt ma a dallam.
 
Gesztenye bomlik, s víg fakopáncsok
dolgoznak, közben járják a táncot.

Világpolitikai dogma-inga

Világpolitikai dogma-inga...
Hosszú évszázadok óta leng a hinta.
Jobbra fordul,
Balra fordul,
És a pénzes hintásgazda
Mérget kotyvaszt,
Jövőt halaszt,
Kalkulál..
Emberséget,
Hitet.,
Reményt,
Tiszta vágyakat
Kaszál.

Félkész utópiát árul,
A költség - a közre hárul...

Fasizál,
Vagy komunizál,
Ha kell, blődli-esztétizál;
Működik a doktrínagyár,
Mindenképpen profitra vár.
Kileng jobbra,
Kileng balra,
Egyik vörös,
Másik barna,
A harmadik szivárványos,

Zátony az Idő medrében

Zátony az Idő medrében,
Ahogy egykor - nagyon régen,

Meg ahogy sokszor - korábban,
Történelem vakfoltjában.

A jól ismert végzet-fajta...
Vajon túljutunk-e rajta?

Zátony az Idő medrében;
Végzetfelhők sötét égen.

Döngnek a rossz sötét dobok,
És a világ ott toporog

Már ismét a kapuk előtt...
Újra leszállnak a ködök...

Megremeg a végzet ujja;
Ki tudja, hányadszor - újra...

Civilizáció-kapu...
Nem marad se por, se hamu,

Hogyha mi is rajta vesztünk...

Mítoszok tündér honában

Mítoszok tündér honában
El nem múló
Örök Nyár van.

Harmóniát
Öröm éltet;
Örök Győzelem
Az Élet.

Ott haláltól senki se fél;
Ott látszik az igazi
Cél.

Volt léteink ott várnak ránk;
Ott van a mi
Közös
Hazánk.

El nem múló
Örök
Nyárban;
Mítoszok tündér honában...

Vénülő idő korában

Vénülő idő korában,

Távlatvesztés idején,

Minden őrültség ünnepel,

Minden remény koravén.

 

Vénülő idő korában

Földre szállhat a pokol,

Büntetendő a bölcsesség,

A hülyeség szónokol.

 

Vénülő idő korában

Kiszárad minden patak,

Tombol a hangos gonoszság,

Csak az Isten hallgatag.


 

 

Hallod?

Hallod? Hogy dübörög az éj.
Ki tudja, tán a szenvedély
mi szítja ezt a néma zajt,
vagy táncos tündérek kacaja
vegyült bele lelkünk dallamába,
ami megrendíthet minket.
.
S miképpen Isten szavai rengetik
a Földet, gyarló talpunk alatt,
ugyanúgy remegek én is,
ha rám emeled szelíd tekinteted.
 

Oldalak