Gyöngyös Imre újabb művei

Gyurkovics Tiborhoz

 

Hírneved jó évtizedekre rúghat

s megmaradhat még a te életedben.

Pénzt keres műved s irományaidban

gőgödet őrzi.

 

Lenne őszintébb töredékeidben

vallomás, mely lelked alázatában

teljes embert fest? Az aligha lenne

látszatajándék!

 

Forradalmunkról kinyilatkozásod

áldicsérettől dagadó szövegként

száll kicsinylőn s ajkadon is legörbül

szánakozásod.

 

Régi párthű elvtakarást s a káder

engedelmességeit érzem élni

felfogásodban s követőidében,

kik felemeltek.

 

Sappho mérték vértezetébe vésve

írom ítéletszerű véleményem.

Nincs igényem, nagyratörés vagy ármány

félni nem enged.

 

Jó szerencsénk elvisel ősi vétket.

Tévedő bírálatod, álerényed

kis hazánk hős nagyjainak sorából

messze vezérel.

 

1999

 

    VÉGZETÜNK

Több, mint ezer éve népünk Európa

országait őrzi és vérzik azóta.

Ős nemzeti bűnünk az új hazaszerzés

szvatopluki átok követte kesergés.

Rablott haza földjét öntöztük a vérrel.

Vérrel vezekelni ezért a bűnért kell.

 

Erőszak eladta a nemzeti rendet:

Diktátor uralta s a föld belerengett.

Minket idefujt a történelem átka,

pedig alig izzik bennünk a zsarátja!

Szétszórt magyaroknak zélandi csoportja

a rossz, magyar átkot ily messzire hordta?

 

Téves tudományú álmok, csudaelvek

váratlan alomból döbbenve kikeltek,

hitet követeltek, irányzatot adtak

szabad jogot adni a sanda haragnak.

Kevély tudományunk megfejteni készült

mind,, amit isteni gondviselés szült.

 

Tökéletesebb lesz a harmadik ezred,

hol új tudományú tudós elemezhet

tökéletes elvet és új tudományát,

új alkatú létnek új békevilágát.

Bízz hát a jövőben! Gyomláld ki a lélek

kertjéből a dudvát! Légy őre a szépnek!

 

S ha zsenge erődnek fogyása elaltat,

álmodd csuda álmát a végdiadalnak,

minden sikerednek, mit életed érlelt,

mit vaksi szerencséd jutalmul eléd ejt.

Ha csak sikerérzés dagasztja a kebled,

magához ölel majd a harmadik ezred!

 

(1998)

 

       Szimultán vers: Daktykikus, középmetszetes moraszámláló  időmértékes és      mint     ütemhangsúlyos vers felező tizenkettes!

A félsorok fejetlen pherekráteusokból (más néven reiziánusból) vannak szerkesztve.