Atlantisz, az elfeledtetett civilizáció

Atlantisz...
Valaha régen...
Távol Idő-erdőszélen...

Még csak nem is "elfeledve",
Hanem - a semmibe vetve...

Ezer jele megtagadva,
"Elmélethez igazítva".

Atlantisz...
Az Isten balján...
Idő kihalt tengerpartján...

Ha nagy úr a teória,
Minden múlt a jelen fia,

A múlt csak üres targonca...
S a jövő?
A jelen konca...

Atlantisz...
Elfeledtetve...
Kollektív tudatba űzve...

Egyenes vonalú dogmát
Rossz tankönyv-tömkeleg nyújt át,

Vágunk "terepszínű pofát",
Bottal ütjük a Múlt nyomát.

Atlantisz...
Elfeledtetve...
Örök hullámsírba vetve...

Hiába nyugszik odalent,
Még holtan is
Veszélyt jelent...

Hogyha egyszer előbújna,
A dogmákra halált hozna...

Atlantisz...
Elfeledtetve...
A végzetet fenyegetve...