lnpeters blogja

Hideg, fehér véglegesség

Hideg, fehér véglegesség;

Tülekedni már ne tessék...

 

Híre sincs az egy akolnak;

Celebek haláltáncolnak.

 

Globál pénz - amputált agyak;

Lassan mindent lep a latyak.

 

Hideg, fehér véglegesség;

Sunyi, ateista esték.

 

Értelmet vétózó gender;

Majommá válhat az ember?

 

A szabadság - kötelesség;

Hideg, fehér véglegesség.

SZENT JÁTÉK VAGY PROFÁN JÁTSZADOZÁS? (Mi a líra és van-e feladata?) - 39.

39. Rész

 

Verselemzések – 4.

 

Jó játék a konektor,
 

Ez a vers is azért került ide, mert a tananyagba jutván komoly viharokat kavart. Ez nagyjából ugyanúgy alakult, ahogy az előbbi vers esetében. Annyi különbség akadt, hogy itt megszólalt a Költő felesége, és védelmébe vette a férje versét.

 

A VADKANRA FOGOTT GYILKOSSÁG (Hogyan halt meg Zrínyi Miklós?) - 41. rész

41. Rész

Az ilyesféle gyanút pedig nem hirdetik az emberek, hanem éppen ellenkezóleg; leplezni próbálják. Ne feledjük el, Zrínyi meggyilkolása mindenekelőtt az udvari köröknek állt érdekükben. Épeszű ember ilyen gyanút nem hangoztat. Ezzel teljesen összhangban van, amit Széchy Zrínyi feleségéről mond:

A VADKANRA FOGOTT GYILKOSSÁG (Hogyan halt meg Zrínyi Miklós?) - 40. rész

40. Rész

 

Széchy Károly Zrínyi haláláról

 

Miután ismerteti, hogy Bécsből a különféle idegen államok képviselői miféle jelentéseket küldtek haza Zrínyi haláláról, megjegyzi:

„Tudósításuk lényege teljesen egyezik, csak a színezésben, részletezésben tér el egymástól, ennélfogva a lényeg igaz volta kérdésbe nem jöhet; mert minden esetleges kétséget megcáfol és megdönt az a dolog, hogy érdemileg hasonlóképen írnak és szólnak azok is, közel és távol, kik az udvar körén és befolyásán kívül éltek.”

Ádvent ballag az útszélen

Ádvent ballag az útszélen,
Mint öregapó,
Hideg van, és előbb-utóbb
Esni fog a hó.

Szélesen terpeszkedik a
Jelen-pusztaság,
Jövőjét és Megváltóját
Várja a világ.

Csillagfények játszadoznak
Az útszéli fán,
Ádventet nem érdekli, mit
Csacsog a profán.

Ádvent ballag az útszélen,
Vén botja kopog;
A friss remények mindenütt
Ugyanolyanok.

Öregember, kis batyuval,
Néha meg-megáll.
Bólingat a hidegben a
Nagy fehér szakáll.

Ádvent ballag az útszélen,

Birodalmi lépegető - Hazánk szétmarcangolásának századik évfordulóján

Birodalmi lépegető;
Scifi-fantom dédelgető.

Űr-operettben lehet jó,
De valóságba nem való.

Mégis megtörtént száz éve,
Széthullott az oldott kéve.

Birodalmi lépegető;
Antant záptojás-keltető.

Rablásból nem lehet elég,
Indulhatnak a mű-tevék.

Irredenta alvégeken
Készül a mű-történelem...

Birodalmi lépegető;
Dugul a lélegeztető...

Ősi határokon átnyúl,
Linder Béla bután bámul.

Lépegető rút agyrémek,
Azt hittük, csak abszurd vétek...

A Szerelem sose vénül

A Szerelem sose vénül;
Örök ifjúsággá szépül.

Szép a nyarunk, szép a telünk;
Amíg csak élünk, szeretünk.

Ez nem a profán lét kéje,
Hanem az Élet törvénye.

A Szerelem sose vénül,
Csak közben a világ évül.

Élő valósággá fogad
Őrült ostobaságokat.

Profanizált halált fogan;
Vén alagút felé rohan.

Majd Istenből új Föld épül;
A Szerelem sose vénül.

Oldalak