lnpeters blogja

A VADKANRA FOGOTT GYILKOSSÁG (Hogyan halt meg Zrínyi Miklós?) - 51. rész

51. Rész

 

Nézzük tovább, mit írnak. Ők is felteszik az igazi fontos kérdést:

 

„Az igazi rejtély: volt-e esélye Zrínyi Miklósnak a független magyar királyság létrehozására, lehetett-e ez konkrét, reális célja a megalázó, a nemzet önállóságát szűk határok közé szorító vasvári béke után?

 

Igen. Zrínyi életének ez a fő kérdése. A halálának is.

 

Atlantiszi bank-hatalom

Atlantiszi bank-hatalom?
Napjainkra csak - szánalom...

Akárhogyan is számolom,
A végén ugyanazt kapom...

Ha pénzzé vált az Akarat,
Abból ránk semmi se marad...

Atlantiszi bank-hatalom?
Akkor: élet,
Ma: unalom...

Hevert-e bankó halomba?
Akadt-e, aki számolta?

Hitte-e a pénz-halmozó,
Hogy a pénze mindenható?

Atlantiszi bank-hatalom?
Idő partján vén sírhalom...

Atlantiszi papírpénzek
Nem vetnek gátat a vésznek...

Nálunk már bankjegy se bírja,

Február már Tavaszért könyörög

Február már Tavaszért
Könyörög...
Elmúlik az Egyén,
A Lét örök...
Temetni készülök...

Már napsugárban úszik
A határ...
Előbb-utóbb Mindenki
Sorba áll...
Az Óra körbejár...

Vidám színekre vált
A télutó,
Madarak zengik már, hogy
Élni jó..
De - elnémul a szó...

Február már Tavaszért
Könyörög...
Elmúlik az Egyén,
A Lét örök...
Temetni készülök...

Élt-e Homérosz valaha?

Élt-e Homérosz valaha?
Járt-e Nap felette?
Vagy verselő kedvű Idő
Alkotott Helyette?

Került valaha Homérosz
A Múzsával jegybe?
Vagy műveit "sokan mások"
Szerkesztették egybe?

Szívét-lelkét műveiben
Tán hiába adja,
Sose volt, mert Személyét a
Tudomány tagadja?

A bölcs tudomány időnként
Nagyon bután szárnyal;
Sokan írták az Íliászt,
És nagy fáradsággal?

Híres "homéroszi kérdés"...
Mi a titok nyitja?
Homérosz minden műve a
Létét bizonyítja.

SZENT JÁTÉK VAGY PROFÁN JÁTSZADOZÁS? (Mi a líra és van-e feladata?) - 41.

41. Rész

 

Alapvető felfogásunk is ellenkezik. Parti Nagy úgy véli:

 

„Úgy tűnik, a költészet az a műnem, amelyik a legépebben kijött a 20. századból. Tán mert annyira atavisztikus, annyira luxusa a létezésnek, hogy nem tudott a tömegmédiák, a nagy hepi-üzemek gazdaságos fűtőanyaga lenni."

 

Az idézet nagyon jellemző. Egyetlen passzusával sem értek egyet.

 

„Úgy tűnik, a költészet az a műnem, amelyik a legépebben kijött a 20. századból.”

 

A VADKANRA FOGOTT GYILKOSSÁG (Hogyan halt meg Zrínyi Miklós?) - 50. rész

51. Rész

 

A gyakorlatban ezek a „nagy történelmi folyamatok”, meg „nagy összefüggések” többnyire logikai konstrukciók, amelyeknek a múlt valóságához időnként igen csekély közük van. Puszta képletek, amelyek a múltat determinált mértani jellegű folyamattá degradálják. Ez a „folyamat” alkotja az „elmélet” építményét, amelyhez a tényeket igazítják. Ha a tények nem férnek bele a logikai Prokrusztész-ágyba, annál rosszabb a tényeknek.

 

A VADKANRA FOGOTT GYILKOSSÁG (Hogyan halt meg Zrínyi Miklós?) - 49. rész

 

49. Rész

 

Zrínyi meggyilkolása sajnos beleillik a folyamatba, és pontosan olyannak mutatja az osztrák bürokráciát, amilyen az a valóságban volt. Semmiféle aljasságtól nem riadt vissza, ha az érdekeit látta veszélyben. A cseh rendek eltiprása pedig világosan mutatja, hogy elsősorban mit tekintettek az érdekeikkel ellentétesnek.

 

A XVII. század Habsburg-ellenes mozgalmai a vasvári béke nyomán robbantak ki. Zrínyi meggyilkolása után a rendek elveszítették bizalmukat a rendszerben.

 

Vízöntő csillagköpenye

Vízöntő csillagköpenye
Terül a világra,
Tavasz-Remény mosolyog a
Lombjuk vesztett fákra.

Rügyek pattannak.
A világ
Lassan újra éled,
Sosem lehet olyan tél, hogy
Megszűnjön az Élet.

Hamarosan madár röppen
Tavaszi faágra,
Vízöntő csillagköpenye
Terül a világra.

SZENT JÁTÉK VAGY PROFÁN JÁTSZADOZÁS? (Mi a líra és van-e feladata?) - 40.

 

40. rész

 

4. „A rókatárgy egy frakkzakó, 
nehéz étrend a mellén, 
a rókatárgy faggyas, fakó 
felhők egy őszi kelmén.”

 

Következzék a jelenlegi kánon fejedelme. Ebben a témában nem kerülhetem meg Parti Nagy Lajos költészetét.

 

Ő a jelenlegi hivatalos magyarországi költészeti kánon koronázatlan királya. Hatalmas díjgyűjteménnyel rendelkezik. Minden jelentős irodalmi kitüntetést megkapott, ami csak létezik. Furcsa lenne, ha egy is hiányozna a kollekcióból.

 

Európa vaksötétben

Európa vaksötétben,
Mégis naiv,
Mégis tétlen...

Dogmagépezet zakatol,
Hajdani kerteket tarol.

Cél lett az euró-talmi...
Mintha meg akarna halni...

Európa vaksötétben,
Pénz-mákony varázsködében.

Eszeveszett őrültségek
A piedesztálra lépnek,

Kéjeleg a perverz máris,
Szélsőség lesz a normális.

Európa vaksötétben,
Hamis, virtuális szélben.

Feltámad rossz, ősi vénség,
Sűrűsödik a sötétség.

Recseg-ropog a vén kürtő,
Érlelődik a vérfürdő.

A VADKANRA FOGOTT GYILKOSSÁG (Hogyan halt meg Zrínyi Miklós?) - 48. rész

48. Rész

 

Olyan is akadt, hogy olvasatlanul vágta rá a „szaktekintély” a sertés-mítosz valamelyik ellenfelének írására azt, hogy „semmi újat sem tartalmaz az előzőekhez képest”, és „azokat már mind megcáfoltuk”.

 

„Száz szónak is egy a vége: harcoljunk történetszemléletünk torzulásai ellen, de a tényeket fogadjuk el tényeknek!”

 

Így is van. De hol vannak a sertés-mítoszban a tények?

 

Szabad sajtó mostanában?

"Szabad sajtó"?
Mostanában?
Legfeljebb Meseországban...

Világszerte médiumok
Hatalmas serege csacsog.

Mindegyiknek van gazdája,
Ahogy az fütyül, úgy járja.

Ahol még számít a lélek,
Szabadok a vélemények,

Másutt meg polkorrekt sereg
Száraz dogma-nyelven mekeg...

Az igazság -
Temetetlen;
S a túlerő - nem "független"...

Szabad sajtó mostanában?
Naiv emberek álmában...

Január, profán lét ura

Január, profán lét ura;
Hófehér fagy-harmónia.

Az ég alatt minden fehér,
Öröklétre vágyik a Tél.

Csillogó globál pénz-erő,
Hófehér, hideg jövendő...

Január, profán lét ura,
Fagyos orrát fennen hordja.

Néha némi kegyet kreál,
S akkor a hóesés eláll.

Máskor zordon képe mutat,
S máris szél hordja a havat.

Január, profán lét ura,
Nem játszik, csak egy kapura.

Egyenlőn mér minden kinek,
Eszményképe:
A nagy hideg.

Ritkán hajlandó alkura

Téli élet-poétika

A halál?
Fehér végtelen...
Az Élet?
Kis pont a Hegyen...

Semmi nem lesz önmagától;
Isten is havat lapátol...

Világból épp annyi akad,
Ahány teremtő Gondolat.

A halál?
A semmi csöndje...
Az Élet?
Állandó zene...

Élet halálból nem fakad,
De ha már él,
Élet marad.

A halál?
Fehér végtelen...
Az Élet?
Kis pont a Hegyen...

Oldalak