Blogok

Mit jelent a szó: Líra?

 
Mit jelent a szó: Líra ?
 
Értelmét a görög líra, a lant szó adja meg. A vers a legrégibb időkben ének volt, a görögöknél az éneket lanttal, vagy fuvolával kisérték.
A költők mindmáig ritka esetekben térnek el a vers énekelhető formájától. A költeményeket gyakran szokták megzenésíteni. A költő nemegyszer mondja magáról, hogy énekel. Közkeletű kifejezés: megénekelni valakit, vagy valamit.

Jégrózsa

Jégrózsa
 
Fagyott világ a hóban,
megdermedt, hűlt tavasz,
rügyekben jeges szólam,
jégcsappá vált panasz,
feszül a köd palástja,
recseg a csont faág,
fekete szárnyon járva,
károgó szolgaság
 
foltokat ejt a dombon,
patakra árny hajol,
hogy szélből rózsát fonjon,
jégcsaptól fényt rabol,
rideg közönnyel lépdel,
szívét fagyba rejti,
fehér mezőn letérdel,
rózsáját elejti.
 

Hétköznapi esti csendben

Hétköznapi esti csendben
Tél szakálla halkan serken.

Alkony fején sötét kendő;
Öregedik az esztendő.

Lombjai javát megette;
Eljárt az Idő felette.

Hétköznapi esti csendben;
Mindig a Jövővel szemben.

Hétköznapi esti csendben
Anikóm keze kezemben.

Istennek szeme se rebben;
Hétköznapi esti csendben...

A fesztivál

 
Fények cikáznak fel-le,
zihál a város keble,
dohos bűzt ventilál
a fesztivál.
 
Temérdek sör, rekeszben,
rikácsol, zúg rekedten
pár zöldfülű, belőtt,
éjfél előtt.
 
Kidől az egyik végül,
az utcakőre szédül,
négykézláb rátapad,
akár a vad.
 
Hány báb emberhuzatban!
Röhögnek öntudatlan,
bőrük festék, üröm
a képükön.
 
Elér az éj dohogva

Szent karácsonyt várva, Ádvent idején

Szent karácsonyt várva
Ádvent idején,
Karácsonyi lélektüzem
Élesztgetem én.

Hátam mögött szorgos
Kályha duruzsol,
Kint az anyag ordít. Isten
Hallgat valahol.

Jövő alszik titkos
Jászol rejtekén,
Szent karácsonyt várva
Ádvent idején.

A sziget

 
Itt már nem hallja senki, hogyha fáj,
amott a lankán kóbor birkanyáj
figyel fel néha, mélán méreget,
ki fújja és miért az éneket.
 
Hínárba botlik, szélbe vész a szó,
a folyton éhes, szépre szomjazó.
Öledbe vettél, s érzem mily sekély
a lét, ha dalra, csókra nincs esély.
 
Te óceán vagy, benned én: sziget,
táplál és koptat hűvös, sós vized,
zúgásod bánt, mélységed rám omol, 
hullámaiddal összenyaldosol.
 

Emlékidéző

Régi álom, jó barátom, 
akit a hű múzsa kedvel 
tüzet szíthat holt zsaráton 
egy pohárka szőlőnedvvel.

Mint a gyertya bezárt szobán, 
úgy hamvadt el ifjúkorom, 
melengető emlék nyomán 
nem száll füst, nem pereg korom.

A nagy, régi, sárgult napló 
bús lapjai megritkultak, 
szétmállott, mint ázott tapló 
krónikája a régmúltnak.

Fagyszeretők

 
Akkor...
a vér megalvadt, kialudt a láng, 
borzongató szél söpört a télben -
Most...
halványrózsaszín szagodat érzem
és már elhiszem, itt lesz a hazánk. 
 
Itt, ahol fagyos szeretők élnek,
ahol dermesztő érzések hálnak -
csillagtalan éj sző körénk fátylat, 
s jelen-ecsetünk festeget vénnek.
 
Pedig maradtunk ifjon táncolók,
maradtam öntelt, vadóc szigeted -
együtt és külön hány évtizedet

A VADKANRA FOGOTT GYILKOSSÁG (Hogyan halt meg Zrínyi Miklós?) - 2.

A vasvári béke

 

Elengedhetetlen, hogy legalább a vasvári béke fontosabb pontjait ne soroljam itt fel.

Emlékeztetek rá, ezt a békét jelentős győzelem után kötötték, és hosszú ideig titokban tartották.

 

Vasvári béke

Frieden von Eisenburg

(Elnézést, németül sokkal jobban hangzik)

 

SZENT JÁTÉK VAGY PROFÁN JÁTSZADOZÁS? (Mi a líra és van-e feladata?) - 1.

Mottó:
 
"A kultúra úgy siklik a századokon át, akár jelképe, a kígyó: ki-kibúvik bőréből. Amit külső ismertetőjelének hittél, ami felé már messziről tisztelettel közeledtél, arról igazán csak a szentségtörő megtapintáskor derül ki, hogy üres bőr." (ILLYÉS, Gyula 1976: I/ 218.)[1]
 
Mi a költészet értelme, funkciója manapság? Miféle költészet születik napjainkban, amikor a költői tevékenység tömegessé vált? Ezrek írnak ma verseket magyarul. Mitől lesz, mitől lehet ma valaki költő?
 

Apácska, anyácska és az angyal

 
Fehér december, csend. A téren
szántalpas jókedv siklik át,
álomban félig, majdnem ébren
apácska húzza kisfiát.
 
A táj, s egy csillag mozdulatlan,
varázsos csengőhang röpül,
emlékké nő a tág tudatban:
angyal kering a ház körül.
 
Karácsonyfát hoz. Egy Fiában
az Isten sír fel emberül,
jajába fordul át vidáman
földünk, s a fényben megmerül.
 
A tér, az utcák összezártan
megnyúlnak, égig érnek el,

Oldalak