Blogok

Mit jelent a szó: Líra?

 
Mit jelent a szó: Líra ?
 
Értelmét a görög líra, a lant szó adja meg. A vers a legrégibb időkben ének volt, a görögöknél az éneket lanttal, vagy fuvolával kisérték.
A költők mindmáig ritka esetekben térnek el a vers énekelhető formájától. A költeményeket gyakran szokták megzenésíteni. A költő nemegyszer mondja magáról, hogy énekel. Közkeletű kifejezés: megénekelni valakit, vagy valamit.

Utódainknak

Utódainknak
.
Istenem.
De jó lesz
pár év múlva,
vissza tekinteni
a régi szép napokra.
Mikor még apró
gyermekek voltatok,
életünkbe
boldogságot hoztatok.
Mosoly mi arcotokra ül,
nekünk adtátok önzetlenül.
Sokszor,
csak ti voltatok azok,
kik ártatlan lélekkel
reményt adtatok
Miért is írtam ezt?
Van rá ezernyi ok:
Csak általatok lehetünk,
halhatatlanok.
.

Közeleg a tél

Lomb között az álom
lábujjhegyen jár,
szikkadt szalmaszáltól
búcsúzik a nyár.

Sápadt-lila fényén
jég a csontba mar,
őszi szél szegélyén
süpped az avar.

Dermedt tanya körül
korán este lett,
kékcinege röpül
szőlőskert felett.

Itt van ősz-október,
sárgul a levél,
szomorú a lófej,
közeleg a tél.

2019. október 21.

 

Állítólag csak itt van fagy

Állítólag csak itt van fagy,
Máshol süt a Nap,
Tél-diktátor jég-agyara
Csak belénk harap.

Fejünk fölött regnál a Tél,
Mint már annyiszor,
Láthatatlan Napunk felhők
Mögött araszol.

Ma a panasz-kapacitás
Különösen nagy,
Bár most a pesszimizmus is
Csontszárazra fagy.

Állítólag csak itt van fagy,
De ez meredek,
Bő egy hete van már rajtunk
A cudar hideg.

Eloson majd, ha végre a
Remény lábra kap;
Állítólag csak itt van fagy,
Máshol süt a Nap.

Kenem magamra

Felkarolt az elcsüggedt remény,
foltra folt jött, pár szűk göncdarab,
könyörgök az élet peremén,
rongyba fércelt arcok vonzanak.

Kemény sár, mit keréknyom hagyott,
bakon ülőt két ökör vezet,
sors, mit mester újra szabhatott,
rendelt hozzá bús bilincseket.

Temetőkben csendnek foga rág,
kikötött eb szíjába harap,
árváikat holtak siratják,
koporsókra nem jut rögdarab.

Száz csapás jajként hull nyakamra,
egy pohárral mégis töltenék,
szánalmasan kenem magamra,
e nyomorból sosem lesz elég.

Fagy dermeszti a világot

Fagy dermeszti a világot,
Hóval fenyeget,
Ködkabátba öltöztek a
Szürke fellegek.

Elterpeszkedett rajtunk a
Tél, a vén szamár,
Fagyot lehel köröskörül
A látóhatár.

De most, mikor regnál a Tél,
Amikor erős,
A világ már Tavasszal és
Nyárral viselős.

A tél fehérben

A hold fénye csak félig festett,
hajnalban katonás az árnyék,
harmatos lábujjhegyen járnék,
a tél épp dudorászni kezdett.
 
Csak fújta, fújta könnyű szélnek,
hogy ősz-zenére perdült táncra,
később majd havat hint a tájra,
fehér keretet fest a képnek.
 
Szabad rezgést enged a húrnak,
ember magában kezd beszélni,
ajka remeg, szavát sem érti,
az esték végtelenbe nyúlnak.
 
Vén-jeges idő jár a völgyben,
hegyen vihart süvít a szélvész,
tisztáson a napfény míg szétnéz,
nyár kövült emlékké a földben.

Könyörtelen

Próbálnak embert, tépik a lelket,
legyen az székely, csángó, magyar,
háború volt, még hosszúba telhet,
torkunkban íze nagyon fanyar.

Meztelen gyermek, bátor az ember,
jobb lesz az élet, egy pillanat,
hosszúnak tűnik, komisz a rendszer,
ugyanaz makkban, körfolyamat.
 
Képeket rajzol porladó falra,
kopott bőrönddel hadba vonul,
süvít a golyó, táncol a dalra,
a lövészárok vérbe borul.

Elmúlt a tavasz, hiába várja,
üzenet sem jön, mi volt a cél,
ijedt reménnyel gondol a nyárra,

Isten sose lesz polkorrekt

Isten sose volt polkorrekt;
A Teremtésre nincs recept.

Vízöntő jegének hátán
Megöregedett a sátán.

Profán dogma oszt és szoroz,
Pokol-hívőket toboroz.

Isten sose volt polkorrekt;
Csak a profán lehet direkt.

Fenékriszáló zűrzavar
Almafáról meggyet akar.

Igaz Hűség Égig emel,
Csupán a "modern" múlik el.

Örök a valódi respekt;
Isten sose lesz polkorrekt.

Csillagláng

Kék színű csillagláng
magasból néz le rád,
kék hangon szól hozzád,
meséli bánatát.
 
Virraszt a hegytetőn
ezernyi kopjafa,
mind néma, nincs szava,
csak sóhajt könnyezőn.

Vadmezőn, hegytetőn
sok mindent átéltem,
ha nem volt, nem kértem,
rongy volt a viselőm.

Új ráncok, múlt idők,
halványabb már a kék,
szívekben hasadék,
hol vagytok, temetők?

******

Kék hangon szól hozzád
kék színű csillagláng,
magasból néz le rád,
meséli bánatát.
 
Ezernyi kopjafa

Oldalak