Blogok

Mit jelent a szó: Líra?

 
Mit jelent a szó: Líra ?
 
Értelmét a görög líra, a lant szó adja meg. A vers a legrégibb időkben ének volt, a görögöknél az éneket lanttal, vagy fuvolával kisérték.
A költők mindmáig ritka esetekben térnek el a vers énekelhető formájától. A költeményeket gyakran szokták megzenésíteni. A költő nemegyszer mondja magáról, hogy énekel. Közkeletű kifejezés: megénekelni valakit, vagy valamit.

A profán lét csupa látszat

A profán lét csupa látszat,
Nem kell se Hit,
Se Alázat.

Valódi munka? - rossz pálya!
Csak a siker akadálya.

Nem kell alkotni - csak menni,
Tenni se kell, csak ott lenni...

A profán lét csupa látszat,
Nem Épületet...
Csak mázat...

Reklámozni cipőpasztát,
Sztárolni a pederasztát,

Közben egyet se búsulni,
Le kell a pénzhez butulni.

A profán lét csupa látszat,
Az ember csak eszes állat.

Minden mögött gének, mémek,
Az anyagban minden lényeg.

Lúdöröm

Mogorva most a táj, bitang eső esik,
a rét füvén goromba szél kaszál.
Vacogva áll a domb, a pőre sík,
a völgy felé a víz utat talál.
 
Iszapba fúlt a szürke, régi por,
tapicska táncot lejt a lúdcsapat,
a kósza láb hideg sarat tipor,
vidáman pancsikol; lehet, szabad!
 
A gombszemük világa sárgaréz
- aranydukátra sajnos nem telik -,
de hálaként merőn az égre néz
ma mindenik.
 

„Nem kellek. Jól van.”

 
„Nem kellek. Jól van.”
Fújja más a harsonát.
A múltnak józan
aggyal s szívvel adjon át
az, kit reménye
más utakra ösztökélt,
álmot cserélve
árult el pár ördögért.
 
De bárcsak fújná
telt tüdővel, boldogan,
hogyan lett újjá
hitszegőn, mint oly sokan.
Helyette romvár,
nyegle lelke ingatag,
s a verssorok már
csak nyafogva ringanak.
 
Szentenciákat

Verőfényes Pünkösd-napon

Verőfényes Pünkösd-napon
Nap táncol vén Múlt-falakon.

Jelen nyújtózik erőben,
Ifjú Jövő születőben.

Esős, komor napok múlnak,
Jóslatok semmibe hullnak.

Verőfényes Pünkösd-napon
Nyár kopog az ablakokon.

Árad a teremtő Erő,
Reszket a forró levegő.

Csoda lebben Mítosz-fokon;
Verőfényes Pünkösd-napon.

Nyarat hozó Pünkösd napja

Nyarat hozó Pünkösd napja
A rosszkedvet kikacagja.

Kitárja lelkét, aki él,
Vidáman susog a levél.

Kurta lett az égi szakáll;
Harsányan zeng az ifjú Nyár.

Nyarat hozó Pünkösd napja
A gyávaságot kacagja.

Rettegni: önkéntes halál,
De - életre szólít a Nyár.

Nyarat hozó Pünkösd napja
Az árulást is kacagja.

Élet-csodát más nem tehet,
Csak tiszta lelkiismeret.

Jövőt Jókedvünkhöz szabja
Nyarat hozó Pünkösd napja.

Kék madaram

Kék a madár, kék a tolla,
Szívem a te szíved foglya...
Minden nap és minden éjjel,
Repdes érted telve hévvel.

Kék a madár, kék azóta,
amióta virradóra
ébred a vágy, biztat óra,
körbeölel kakasszóra.

Kék madaram , szépek szépe,
Végig simul rajtad fényes,
Napsugártól tüzelt vérted,
Boldogságos küldetésed.

Mysty Kata
Kék madaram

A kék nyugalma a szeretet,
Oly csodálatos ma televed!
Az égbolt dalol most felettem,
Bolondságot mind elfeledtet...

Kiüresedett egy életmodell

Kiüresedett egy életmodell...
A szemünk láttára...
Európában...
Lelkét, ami volt - sokat küzdött érte...
Csillogó profán
Hullára
Cserélte...

A holt profánra Isten sem figyel;
Kiüresedett egy életmodell...

Európa túlkoros óvodás;
Játékszere - az önfelszámolás.

A lélektelenség tétet emel:
Kiüresedett egy életmodell.

Szegény, gyermekké rekedt Európa...
Azt hitte,
Nem kell Isten,
Felelősség,
A multikulturális varjúhad
Reggelre csalogánnyá nemesül,

Cseresznyeérés

 
Galambok szállnak körkörös menetben
a porba süppedt, kis város fölött;
szemembe, mit már rég rajtad feledtem,
a másvilágnak fénye átszökött.
 
Szobánk kitágul, lüktet, mint a véred,
etetlek, jöjj csak, s hűsít majd a szám;
cseresznyefánkon minden íz megérett,
piroslón lángol pünkösd hajnalán.
 
 

Oldalak