Szegény, szegény bezzegnyugat

Szegény, szegény bezzegnyugat...
Isten ujja hová mutat...

Profán értelmetlenségek
Kanonizálása végett

Önnönmagát megtagadja,
Háztetőjét ingyen adja...

Szegény, szegény bezzegnyugat,
Sivár zsákutcában kutat...

"Mindent lehet", s "mindent szabad"
Korántsem egy tőről fakad...

Mi épít? Mi rombol téged?
Tudni kell a különbséget...

Szegény, szegény bezzegnyugat,
Szabad csupán az Akarat...

Ami rombol, azzal gondos,
S rombol mindent, ami fontos...

Profán hit lila csónakja
Visz rettentő tévutakra...

Mit lel, aki nihilt kutat?
Szegény, szegény bezzegnyugat...