Szondy György utolsó percei

Élet-végen...
Világ-végen...
Rommá lőtt falak tövében...

Az öreg Nap gyásszal éget;
Minden Pillanat egy Élet...

Magyar Hazánk,
Magyar Hazánk...
Száll az utolsó Miatyánk...

Élet végén,
Világ végén,
A Múlt szétlőtt meredélyén...

Három pokoli napon át
Védtük a király végházát.

Torony zuhan,
Kőfal reped...
Szenteltessék meg a Neved...

Élet végén,
Világ végén...
Száznegyven katona élén...

Rohan, akár a kárhozat
Felénk az oszmán áradat...

Janicsár
Csizmája kopog...
Legyen meg az akaratod...

Élet végén...
Világ végén...
Üdvösség vörös
Reményén...

Nincs már idő félni tőlük..
Sokat megöltem belőlük...

Szél lobogtat
Véres inget...
Bocsásd meg a vétkeinket...

Élet végén,
Világ végén...
Csúszva az ellenség vérén...

Holtaknak sziklaheverő;
Ritkul a dühös túlerő...

Akindzsi
Tódul a résbe...
Ne vígy minket kísértésbe...

Élet végén...
Világ végén...
Nap ragyog vén aga vérén..

Csak romokat,
Holttesteket
Talál itt az oszmán sereg..

Müezzin
Itt sose posztol...
Szabadíts meg a gonosztól...

Élet végén...
Világ végén...
Romhalmaz
Halálos békén...

Vérfolt helyén
Moha terem..
Van szégyenletes győzelem...

Család helyett
Idő zokog...
Uram...
Amint parancsolod...