Gyöngyös Imre művei - Prologus - Alta Ripa

 

                             Prologus

 

Ránk marad annyi tulajdon alig várt ó hagyatékul

s kezdeteink örökét örökölni nagyon fura érzés,

mint, amiképpen az ős-eonokban az őseim éltek:

Küzdöttek jogokért s egymásért is hadakoztak!

Emberi lét akadálya a harc, csata, háború mindig!

Emberölés csömörében az áhitat egy menedéke:

Béke-igény szüli meg szelideknek a lelkesedését,

ösztönöket kiszorító nagy hatalommal a Béke!

béke teremti az értekezést, a baráti megértést,

létfeltétel ez is csak, amelyre felépül a város!

Szó volt mindig az összefogója az Emberiségnek!

Szó közelét csak a városi lét-mód egyszerüsíti.

Szó közelében a városi lét lesz társadalommá!

Így alakult falum is még régen a római korban:

Tolna, Telena sok embert, lelket adott a Hazának!                                                   

 

 

Alta Ripa

 

 

Tolna nevednek elődje latinra betűzve: Magas Part.

Kétezer éve a szürke Dunánknak a sodra magasztalt.

Szunnyadozó faluvá terebélyesedett a határod.

Népeden ártott Róma, Hunok, Törökök s a Tatárok.

Sváb, magyar és rác vér gyökeret vert, míg vezekeltek.

Hány titok őrzi a vért, ha fogant, letagadva szerelmet.

Boldoguló Tolnám, Te maradj karakán keveréknek!

Távoleső fiaid szíve, lángjai vágyai égnek.

Gyors futamokban a hajdani képek előmbe peregnek:

Gyárkút, a bárkák és miriádja a réceseregnek.

Hetyke, velencei orrú, sötét ladikokban evezve

lomha utunkat a "Sleisz" meg a "Gútay puszta"övezte.

Nyáron a kék-egű Holt-Duna szürke szalagja kitágul.

Télen a Holt-Duna jégen alattunk korcsolya száguld.

Néha vadászni megyünk: korizunk fel a Faddi Dunáig,

ott Lali Bundi kutyája zavar fel egy árva nyulacskát,

dörren a puska s a nyúl bemutatja futása csudáit:

Csillan a porhó s elnyeli gyorsan a jégbefagyott nád.

Illatos ősz, kelekótya tavasz szaporítva teremt még

tolnai képsorokat s ennek mindegyike emlék!

Fürdőházi nyarunk élményei bár sose szűnnek,

hajdani Tolna! Idézeted így is igézetes Ünnep!

 

                                  (ujura szerk:Wellington 2O15 jan)

 

 

 

Hozzászólások

Haász Irén képe

Gyönyörűséges emlékezés, szépen futó hexameterekben...! Nagyon szívemhez szólt, nekem is kedves vidéke gyermekkoromnak Tolna megye, az ottani Duna part, öröm volt számomra az utóbbi vers, különösen...